TP Otevření bytu první pomoc AED ulice Riegrova

Datum zásahu: 16. 2. 2020 21:37
Doba zásahu: 1h 0m
Počet členů: 9

Sdílet