Dovoz materiálu MěÚ Černošice - nouzové zásobování

Datum zásahu: 13. 3. 2020 8:00
Doba zásahu: 8h 48m
Počet členů: 2

Sdílet