Nouzové zásobování - roušky a dezinfekce

Datum zásahu: 17. 3. 2020 8:26
Doba zásahu: 4h 27m
Počet členů: 1

Sdílet