Nouzové zásobování - dezinfekce MěÚ Černošice

Datum zásahu: 24. 3. 2020 6:03
Doba zásahu: 5h 2m
Počet členů: 1

Sdílet