Nouzové zásobování - materiálem ORP Černošice

Datum zásahu: 30. 3. 2020 5:58
Doba zásahu: 7h 52m
Počet členů: 1

Sdílet