Ledové bariéry na řece Berounce

zhoršují průtok vody pod ledem