Povodně srpen 2002 - samostatný popis

Zde na několika fotografiích vidíte činnost mokropeských hasičů během povodně, ale zdaleka zde není zachycena veškerá. Začala 7.8. pohotovostí při první povodňové vlně a skončila 27.9., kdy hasiči po skoro tři týdny denně odčerpávali mezi Lipenci a Černošicemi vodu z výkopů, aby ještě před zimou mohla stavební firma dokončit výstavbu plynového přivaděče.... Jménem svým i všech postižených tímto děkujeme všem, kteří pomohli: 73. Záchranné a výcvikové základně Civilní ochrany Rakovník, Hasičskému záchrannému sboru okresu Praha - západ Řevnice, Asociaci samaritánů České republiky, Technickému ústavu požární ochrany, bratrům ze sborů dobrovolných hasičů Jílové u Prahy, Jíloviště, Líšný, Solopisky, Třebotov a Zderaz , M. Markovi, P. Kollárovi, R. Fiřtovi, E. Flasarové s kolektivem, M+M Loničovým, D. Sejkorové, D. Lekešovi, Z. Staňkovi, P. Šafránovi, P. Kudělkovi, V. Sobaňskému a mnoha dalším, jejichž jména jsme nestihli zaznamenat .....
Datum zásahu: 12. 8. 2002 0:00
Doba zásahu: 0h 0m
Počet členů: 0
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost
Povodeň 2002 - činnost

Sdílet