Větrná smršť


Co dělat při větrné smršti


 • vyhledejte úkryt v budově, která má dobrou statiku a odolá náporu větru

 • vyhýbejte se stromům, které na Vás mohou spadnout, a starším budovám, u nichž hrozí riziko stržení střešní krytiny. Velmi nebezpečné je hledat úkryt v lese.

 • zajistěte okna a z okenních parapetů a balkonů odstraňte květináče a další věci (zahradní nábytek apod.), které by mohly ohrozit okolí.

 • dávejte si pozor na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

 • nezapomeňte na svůj automobil a zaparkujte ho nejlépe do garáže, nebo do místa, kde nehrozí pád stromů a dalších předmětů

 • pokud musíte trávit vichřici za volantem, jeďte velmi opatrně. Větrné poryvy mohou zhoršit ovladatelnost vozidla a velké nebezpečí představují také stromy popadané přes silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

 • v žádném případě se nepřibližujte ke spadlým elektrickým vedením, která mohou být stále pod napětím a ohrozit i na vzdálenost mnoha metrů

 • tak jako při většině ostatních událostí sledujte aktuální situaci ve sdělovacích prostředcích, nepodceňujte nebezpečí a pomáhejte starým a nemocným lidem.

 • NEPODCEŇUJTE situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly a možnosti.

 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku