Požár

V případě vypuknutí požáru:

 • zachovejte klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se oheň uhasit všemi dostupnými prostředky, je-li to ve vašich silách
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112
 • s operátorem tísňové linky se snažte mluvit srozumitelně a pokud možno klidně
 • oznamte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, co nejpřesněji popište co hoří, adresu kde hoří, zda-li jsou ohroženi lidé a přístupovou cestu pro jednotky hasičů
 • varujte ostatní např. voláním ("hoří")
 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 • neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky než vzduch)
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro hasiče
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opus?te!
 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 • po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytuMáte-li v důsledku požáru znemožněn únik:

 • snažte se zachovat klid
 • uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • vyvěste z okna prostěradlo, ručník, záclonu atp., je to jednoznačné znamení hasičům
 • snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli
 • otevřením okna můžete způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • v případě silného zakouření si lehněte na zem
 • ústa si kryjte látkou jako improvizačním filtrem
 • snažte se dýchat klidně a zhluboka
 • vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu