Jaroslav Rybka

V prosinci  roku 2021 uplynulo sto let od narození bratra Jaroslava Rybky, dlouholetého a snad lze s nadsázkou říci, celoživotního člena mokropeského hasičského sboru.  V jeho čele nakonec stanul jako  starosta a tuto funkci vykonával od roku 1968 po dobu třiceti let. Byl mokropeským patriotem a hybatelem společenského dění, kromě hasičů byl členem ochotnického divadelního souboru a členem Sokola. Jeho celoživotní láska k divadlu jej zavedla mezi ty, kteří v roce 1989 obnovili Mokropeský masopust, s nímž je od této doby spjat i hasičský sbor.

V dobách druhé světové války byl členem ilegální odbojové organizace „Zpravodajská brigáda“, kde byl velitelem její 1. čety. Za tuto činnost byl i vyznamenán prezidentem České republiky, to ale až v roce 1995, po změně politických poměrů v listopadu 1989. V letech padesátých byl naopak za své postoje vězněn v jáchymovských uranových dolech. Za celoživotní dobrovolnou hasičskou činnost byl oceněn řadou medailí a byl i jeden z prvních nositelů nejvyššího hasičského vyznamenání, Řádu sv. Floriána.

Dlouholetou prací se zasloužil o rozvoj mokropeského sboru, ještě v roce 1997 se podílel na prvních krocích směřujících k rekonstrukci a přístavbě hasičské zbrojnice. Jejího dokončení se již ale nedočkal. Jaroslav Rybka odešel náhle - 21.srpna 1998 (jak symbolické datum…) ve věku nedožitých 77 let.

Čest jeho památce!


Jaroslav Rybka - fotogalerie