Slavnostní prapor

Sbor dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy je jednou z nestarších společenských organizací  ve městě, byl našimi předky založen v roce 1903 a od té doby funguje nepřetržitě, v dobách dobrých i zlých.  Oproti Zásahové jednotce, která je organizační složkou Města Černošice a je městem též financována, je Sbor dobrovolných hasičů dle současné legislativy zapsaným spolkem, který kromě aktivních hasičů sdružuje i další osoby se zájmem o požární ochranu a též se podílí na výchově hasičské mládeže. Sbor je aktivní i na poli kulturním a vzdělávacím, podílí se např. na Mokropeském masopustu či popularizaci hasičské činnosti formou ukázek pro mládež i dospělé na různých akcích v průběhu celého roku.

V rámci posílení spolkových tradic sboru již před několika lety započaly úvahy o pořízení vyšívaného slavnostního praporu, které ale teprve  koncem loňského roku došly reálného naplnění. Prapor bude prvním v celé historii sboru, jako jeho nový symbol bude připomínat nejen bohatou historickou tradici, ale bude současný sbor i celou komunitu reprezentovat při slavnostních příležitostech. Hasičským sborem za celou jeho historii prošly stovky občanů, kteří pomáhali naplňovat poslání, pro které byl našimi předky založen - totiž nezištnou pomoc bližnímu v nouzi.  Představení nového praporu proběhne v sobotu 17. září 2022 od 10:00 při slavnosti u mokropeské kapličky, kdy bude slavnostně požehnán a představen široké veřejnosti. Na této akci bude rovněž prezentována historie i současnost hasičského sboru a zúčastní se jí i další hasičské sbory a spolky z Černošic i okolních obcí.