Mokropeská kaplička

GALERIE  MOKROPESKÁ KAPLIČKA SV. VÁCLAVA

 

Je dnešní název stavby, které ale místní lidé neřeknou jinak, než Mokropeská kaplička. Tou ale tato dominanta nestarší části Mokropes vlastně nikdy nebyla, neboť postavena byla jako strážnice a skladiště hasičského materiálu. Takto svému účelu sloužila celých 46 let, až do roku 1950, kdy se hasičský sbor přestěhoval do větších prostor v tehdejším státním statku, dnešním Areálu Mokropsy.

Hasičské skladiště bylo postaveno v roce 1904 mokropeskými hasiči svépomocně, pod vedením stavitele Jana Tůmy, za 800 korun tehdejší rakousko-uherské měny. Jeho slavnostní předání a požehnání nového zvonu “Karel 1904” a také dvou nových ručních stříkaček - dvoukolové jednoproudní a čtyřkolové dvouproudní -  se uskutečnilo v neděli 8. května 1904. Této slavnostní události se mimo mokropeských dobrovolných hasičů zúčastnily také další sbory z okolních obcí: Dobřichovice, Vonoklasy, Zbraslav, Radotín, Klínec, Lochkov, Chuchle, Černolice, Záběhlice a za hasičskou župu Kazín byl přítomen župní jednatel. Události se též účastnil zástupce smíchovské strojírny R.A. Smekal, od které byly stříkačky zakoupeny za obecní peníze. Celá slavnost byla zakončena společným obědem u starosty Dolních Mokropes bratra Josefa Auřady a poté následovala taneční zábava v místním hostinci bratra Františka Linharta. Finanční výtěžek z této akce byl věnován ve prospěch sborové pokladny. 

Zvon “Karel 1904”, který daroval první starosta sboru br. Karel Dlouhý, byl umístěn ve věžičce stavby a sloužil k svolávání hasičů při požárech, či jiných událostech. Za druhé světové války byl zvon snesen a odvezen do Hamburku, kde byl roztaven. Po roce 1945 se o navrácení zvonu na své původní místo zasazoval podpůrný spolek Kazín, ale marně. K tomu došlo až v roce 1989, kdy skončil totalitní režim a zvon se opět rozezněl o silvestrovské noci za velké účasti místních občanů. Zvon byl ulit ve zvonařské dílně Manoušek v Praze - Zbraslavi a byl financován ze sbírky místních mokropeských občanů, kteří mezi sebou vybrali částku 4.500 Kčs. Pod věžičkou je nika s kovanou mříží, za kterou je umístěna dřevěná vyřezávaná socha sv. Václava od akademického sochaře Jiřího Altmana z roku 2006. Tato nová nahradila původní polychromovanou sochu sv. Václava z konce 19. století, která byla po celo dobu totality uschována na půdě rodinného domu pana Kotrmana. Na své původní místo se socha vrátila v prosinci 1989, a stála zde až do roku 2003, kdy byla 26. července ukradena.

Pro zajímavost je třeba také uvést, že od šedesátých let až do začátku devadesátých let byla stavba využívána Československým zahrádkářským svazem jako skladiště zahradnických potřeb a materiálu.

Po dlouhých úvahách o dalším důstojnějším využití se na začátku nového milénia  tehdejší vedení města rozhodlo kapličku opravit a vytvořit zde výstavní síň, kde by se mohli prezentovat místní lidé a spolky. Celkovou opravu provedla místní stavební firma pana Řehoře a byla financována z rozpočtu města Černošice. Takto opravená nyní slouží pro pořádání výstav a kulturních akcí. Nová mokropeská Galerie sv. Václava, včetně nové sochy světce, byla požehnána panem farářem a slavnostně otevřena v říjnu roku 2006, za účasti vedení města a černošických občanů. 

Před stavbou stojí litinový kříž, na jehož kamenném podstavci je vytesán letopočet 1888. V čele prostranství je pak umístěn památník místním obětem obou světových válek.

Dolní Mokropsy, duben LP 2023