Ukončení sběru šrotu v hasičské zbrojnici


Velké změny v objektu hasičské zbrojnice se dějí v souvislosti s plánovanou opravou povrchu dvora. Od 10.12.2019 bude přesunuto sběrné místo kovového odpadu, elektroodpadu a autobaterií ze dvora hasičské zbrojnice v Srbské ulici do areálu Technických služeb v ulici Topolská. Provoz sběrného místa v TS: pondělí, středa 7:00 – 17:00 a sobota 8:00 – 12:00.


Financování opravy dvora je plánováno pomocí dotace, která má vcelku jednoznačná pravidla. Po dobu udržitelnosti projektu (5 let), není možné provozovat v objektu jiné činnosti, než je výkon služby Jednotky sboru dobrovolných hasičů.


Nechceme úplně ukončit naší tradiční činnost, a proto budeme pořádat sběr kovového odpadu formou plošného svozu tzv. „Železnou sobotu“. Termíny s předstihem zveřejníme na www.hasicimokropsy.cz, www.mestocernosice.cz a v informačních listech.


Datum aktuality: 10.12.2019

Sdílet