Výstraha - Velmi silný vítr !!!

V návaznosti na výstrahu ČHMU - silný vítr pro vás máme rady, jak se při silném větru chovat bezpečně.

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO OBČANY :

-Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
-Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.

-Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
-Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.

-Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).
-Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
-Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
-Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.
-Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)

-Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

-Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.


Datum aktuality: 9.2.2020

Sdílet