Mokropeští hasiči v době mimořádných opatření

Současná bezpečnostní situace v naší zemi od základů mění  tradiční způsob života hasičů. Vyhlášením nouzového stavu se zásadním způsobem změnil chod výkonu služby a byli jsme v podstatě povoláni do trvalé pohotovosti. Současně musíme jako všichni dodržovat protipandemická opatření, takže vše nedůležité je odloženo na neurčito, hasiči se v hasičárně nesmí bezdůvodně zdržovat a při zásahu platí nové metodické postupy a taktika. Vedením jednotky byl vydán pokyn, jak se chovat v řízení operačním, organizačním i v civilu, kterým se hasiči snaží řídit.  V praxi to znamená zodpovědně chránit okolí i sebe,  důsledně používat OOP, dezinfekce a dekontaminace hasičů techniky a výstroje po každém výjezdu. Takže pereme, čistíme a dezinfikujeme … vyjedeme k případu a vše znovu … a znovu … a znovu. Prokázaná nákaza v jednotce totiž znamená karanténa, dezinfekce všeho a hasiči mnoho dní mimo výjezd.


     Od vyhlášení Nouzového stavu pracujeme prioritně pro naše město a ORP. Od vyhlášení nouzového stavu plníme úkoly nouzového zásobování kritické infrastruktury a institucí nutných pro chod společnosti. To je náš základní úkol, samozřejmě běžné požáry a události nevyjímaje. Například tento týden budeme dovážet a distribuovat dezinfekci pro ORP Černošice.


    Na závěr bych rád požádal o pomoc Vás. Pojede li Vám pomoci jakákoli složka IZS (hasiči, záchranná služba, policie) řekněte nám prosím hned při příjezdu, zdali jste v nařízené karanténě či nakažení. Nemusíte se bát, svou práci odvedeme na 100%, ale budeme se víc chránit. Děkuji za všechny. TH 

Datum aktuality: 31.3.2020

Sdílet