Hasičská jednotka města má nového velitele

Po 14 letech opustil pozici velitele jednotky SDH Mokropsy Tomáš Havlík. Pod jeho velením zažila jednotka vzestup nejen v materiálním ohledu, ale především po odborné stránce, za což patří Tomášovi velké poděkování. Novým velitelem byl k 1.8.2020 jmenován starostou města dlouholetý člen sboru ing. Pavel Moučka. Pavel je od roku 2005 příslušníkem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Nejprve působil na stanici Roztoky u Prahy a od roku 2019 zastává post velitele družstva na nám blízké stanici Řevnice. Nejen tyto předpoklady slibují pokračování v práci předchozího velitele a další rozvoj dobrovolné zásahové jednotky ku prospěchu obyvatel města a jeho okolí.

Datum aktuality: 1.8.2020

Sdílet