Dokončení nového povrchu dvora hasičské zbrojnice

V minulých dnech byla dokončena dlouho očekávaná a potřebná akce -  celková rekonstrukce povrchu dvora hasičské zbrojnice. Po několika letech řešení jeho havarijního stavu byla kladně vyhodnocena žádost Města Černošice a koncem června se rozeběhla realizace, která je z podstné části financována z dotace EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, specifický cíl 4.1, výzva č. 69; prostřednictvím MAS Karlštejnsko, z.ú. , výzva č. 7, Podpora složek IZS. Celá plocha dvora byla odbagrována do hloubky a byla zhotovena nová kompletní skladba vozovky, a to včetně dešťové kanalizace v celém areálu. Po celou dobu rekonstrukce byla jednotka samozřejmě plně akceschopná, vyjížděla z náhradní „zbrojnice“ , kterou tvořila stavební buňka a zaparkovaná vozidla na zahradě našeho člena Petra N. , kterému tímto děkujeme za poskytnutí azylu J
Datum aktuality: 25.8.2020

Sdílet