Hasičský rok 2020

Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy letos vstupuje do 118. roku svého nepřetržitého trvání. Ohlédněme se ale nyní za rokem minulým.

K 31.12.2020 měl sbor  59 členů, z toho 11 v kolektivu Mladých hasičů. Pokud budete potřebovat naši pomoc,  pak se setkáte se Zásahovou jednotku sboru – tvoří ji 34 hasičů, mužů i žen, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí vykonávat zásahovou činnost .  Jednotka je zařazena na úrovni  JPO III/2,  což přeloženo znamená zajištění výjezdu dvou družstev, každé  v počtu 1+3 hasiči, do 10 minut od vyhlášení poplachu. Hasební obvod pokrývá nejen území města Černošice, ale dle závažnosti události sahá až např. do Chotče,  Zadní Třebaně či Líšnice.

V posledních letech byla jednotka díky podpoře a čerpání dotačních titulů ze strany Města Černošice vybavena moderní technikou, která umožňuje zasahovat na plně  profesionální úrovni u všech typů událostí, jako jsou požáry, dopravní nehody,  záchrany osob či zvířat, technické pomoci či povodně, ale například i  resuscitace pomocí  defibrilátoru - AED. To vše vyžaduje nejen udržovat techniku v bezvadném stavu, ale k tomu  též procvičovat hasičské znalosti a dovednosti. Jednotka se za tímto účelem schází každý pondělní podvečer, několikrát v roce je výcviku věnován i víkendový den. Členové jednotky veškerou zásahovou , výcvikovou či pracovní činnost vykovávají zcela zdarma, ve svém volném čase.

Trocha zásahové statistiky: V roce 2020 jednotka vyjela ke všem 58 zásahům či činnostem,  ke kterým byla operačním střediskem HZS povolána.  První požár vypukl již v patnácté minutě Nového roku,  posledním zásahem byl pád stromu večer 27. prosince . Celková doba všech zásahů činila 62 hodin a 2 minuty, další desítky hodin byly odpracovány při aktivitách spojených s pandemií COVID-19.  Ve dvou případech jednotka  zajišťovala zálohu profesionálního HZS v Řevnicích. Zásahová vozidla ujela  při zásazích, výcviku a dalších činnostech celkem 8.342 km.

Nyní již chronologicky přehled nejdůležitějších událostí v roce 2020:

Na lednové valné hromadě bylo zvoleno vedení sboru na další pětileté funkční období.

V únoru se sbor podílel na pořádání tradičního, již 32. Mokropeského masopustu

V polovině března začala opatření v souvislosti s pandemií  COVID-19.  Jednotka zůstala samozřejmě akceschopná, z důvodu minimalizace kontaktů ale byly zrušeny pondělní schůzky.  Část  členů  jednotky se podílela na distribuci desinfekce a ochranných pomůcek dle aktuální potřeby Městského úřadu Černošice, a to v celém obvodu ORP.

V souvislosti s pokračující karanténou se nekonaly každoroční akce na přelomu jara a léta, kterých se pravidelně účastníme  -  Helpíkův pohár,  soutěž Mladých hasičů Plamen, či  Královský průvod Praha – Karlštejn.

V červnu byly v souvislosti s rozvolňováním opatření obnoveny pondělní schůzky, při kterých jsme se intenzivně věnovali  od jara odloženému výcviku .  Hlavně ale započala dlouho očekávaná a potřebná rekonstrukce povrchu dvora hasičské zbrojnice, hrazená z dotačního titulu IROP. Po celou dobu rekonstrukce byla ale jednotka plně akceschopná, pouze sídlila v náhradní „zbrojnici „ – pronajaté buňce v ulici Na Drahách.

V červenci se stal novým velitelem zásahové jednotky Ing. Pavel Moučka, dlouholetý člen sboru a profesionální hasič.

V srpnu byla po vyřešení  problémů s únosností podloží dokončena rekonstrukce dvora a výjezdová technika se vrátila zpět do zbrojnice. Na tyto práce ihned navázala svépomocná oprava zdi dvora zbrojnice a pokračovaly rovněž svépomocné stavební  práce při rekonstrukci dílny chemické služby, které probíhaly až do konce roku. V rámci propagace hasičské činnosti jsme se zúčastnili dětského dne v osadě Slunečná a navštívili kolegy z Hlásné Třebaně na jejich Hasofestu.

V září zahájili svoje schůzky Mladí hasiči, dospělí hasiči pak věnovali dvě soboty výcviku – konkrétně ve vyprošťování z havarovaných vozidel v pražské Dubči, a lezeckému výcviku na stožáru ve zbrojnici .

V měsíci říjnu jsme ještě stihli pro občany města uspořádat svoz železného šrotu a elektrospotřebičů, další akce,  jako např. branný závod Mladých hasičů již bohužel  nebylo možno z důvodu podzimní vlny COVID-19 uskutečnit. Opět byl omezen pondělní výcvik a jednotka se podílela na distribuci ochranných pomůcek a desinfekce.

V prosinci byla dokončena rekonstrukce a vybavení dílny chemické služby, která umožní základní servis dýchacích přístrojů a praní a sušení zásahových obleků vlastními silami.

Toto byl v kostce celý náš rok 2020. Jak říká hasičské rčení, největším úspěchem bylo, že se všichni hasiči vždy vrátili ve zdraví zpět do zbrojnice.  Děkujeme všem, kteří nás podpořili,  ať již finančně,nebo třeba  jen obyčejným  poděkováním  za naši pomoc.  Děkujeme našim rodinám, které mají  shovívavost s tou  spoustou hodin, které hasičskou činností trávíme.

 Jak se bude vyvíjet rok 2021 nevíme, věříme  ale, že se nám podaří úspěšně vyřešit vše, co přinese.   Stejně tak,  jako tomu bylo v minulých 117 letech.

 

 

Datum aktuality: 30.1.2021

Sdílet