Ještě k požáru lesa na Babce

Sobotní požár lesa na  Babce byl tím rozsáhlejším zásahem – trval přes šest hodin, odehrával se na ploše 3,5 hektaru s převýšením přes 100m a jeho likvidace se zúčastnily čtyři hasičské jednotky s celkem šesti cisternami – kromě mokropeské také jednotka HZS Řevnice a JSDH obcí Solopisky a Třebotov. Pro ilustraci několik dalších čísel - jen obě mokropeské cisterny se celkem čtyřikrát „otočily“ na čerpacím stanovišti v Třebotově, což reprezentuje 48.000 litrů hasební vody, která protekla cca 400 metry hadic. Čtrnáct mokropeských hasičů – z toho i tři členky „dívčího“ týmu -  opustilo své domovy krátce před polednem a vrátilo se do nich až kolem sedmé večer s tím, že některé práce byly dokončeny až následují pondělí.

Uhašením požáru totiž žádný zásah nekončí, je ještě nutno ihned připravit techniku a výstroj na další případný výjezd. Z lesa jsme odjížděli kolem 17:00, čekalo nás ale ještě doplnění obou cisteren z hydrantu a po příjezdu do zbrojnice dotankování nafty, výměna použitých hadic a dalších prostředků a též základní úklid v autech. Ti nejzablácenější ještě v sobotu dali obleky do pračky, radiostanice se ocitly v dobíječích, velitel vyplnil nutnou administrativu a krátce po půl sedmé jsme se rozcházeli ke svým domovům. To ale ještě nebylo vše hotovo. V pondělí navečer jsme pak pokračovali v pracích, které nebylo nutno udělat hned v sobotu, jsou ale také potřebné – proběhlo mytí aut, důkladná očista kabin i nástaveb, tlakovou vodou byly očištěny zablácené hadice a poté zavěšeny na stožár k vysušení. Proběhlo další praní obleků a úplně na závěr došlo i na vyčištění a nakrémování obuvi. Toto trvalo další více než dvě hodiny času. Shrnuto v kostce – po ukončení zásahu následovaly další čtyři hodiny práce, kterou v tomto případě můžete též shlédnout ve fotogalerii.

Datum aktuality: 30.3.2021

Sdílet