I hasičská siréna bude dodržovat „noční klid“

Hasičská zbrojnice se historicky nachází v husté zástavbě staré části Mokropes. Její provoz má i určité negativní dopady na okolní obyvatele – kromě pohybu těžkých zásahových automobilů je to hlavně siréna, svolávající hasiče k výjezdu. Realita je ale bohužel taková, pomoc hasičů je třeba v každé denní či noční době,  za poslední roky se také navýšil počet výjezdů.

Dlouhá léta byla siréna jediný prostředek, kterým bylo možno hasiče svolat. Úplně na počátku byla spouštěna ručně, posledních cca 25 let pak dálkově z operačního střediska Hasičského záchranného sboru.

Vývoj však stále pokračuje a s rozvojem mobilní komunikace je několik posledních let kromě sirény používána i profesionální aplikace v mobilních telefonech, která každému z členů hasičské jednotky při vyhlášení poplachu zašle podrobnou informaci – např. o typu události, adrese, povolané technice, ostatních zasahujících  jednotkách a podobně. Tento systém se neustále vyvíjí, přibývají další možnosti jeho využití  - nyní nám například při vyhlášení poplachu také otevře bránu a rozsvítí světla ve zbrojnici. Další z těchto funkcionalit je i ovládání sirény, a to včetně nastavení časového omezení.

Rozhodli jsme se využít tuto možnost a  v průběhu měsíce srpna omezit spouštění sirény v nočních hodinách, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování hlukem, hlavně v blízkém, ale i vzdálenějším okolí . V denní době se bude siréna nadále používat, nakonec je to i pro ostatní obyvatele - nehasiče informace, že se v jejich blízkosti vyskytla nějaká událost, která je může také ohrozit.

Doufáme, že tento krok obyvatele v okolí naší zbrojnice potěší.

Jak náš svolávací systém funguje, můžete vidět v následujícím videu: Svolávací systém Fireport

Datum aktuality: 25.8.2021

Sdílet