Běh pro Černošice

Naše jednotka se v sobotu 18. září zúčastnila 7. ročníku Běhu pro Černošice, který byl i letos mj. věnován podpoře dobré věci v našem městě. Letošní výtěžek byl určen na podporu mokropeských hasičů, za což organizátorům upřímně děkujeme. Během odpoledne plného obdivuhodných sportovních výkonů jsme nechali návštěvníky, nejen ty nejmladší, nahlédnout do útrob naší prvovýjezdové cisterny Lenky a předvedli zásah na hořící domek. Všichni sportovci byli na startu a v prvních metrech svého zápolení podpořeni hasičskými sirénami, které i nás popohání k pomoci bližním. Blahopřejeme všech účastníkům dnešního běhu, a smekáme helmy před časy vítězů.

Datum aktuality: 18.9.2021

Sdílet