Slavnostní požehnání hasičskému praporu - sobota 17. září 2022

V sobotu 17. září proběhlo slavnostní požehnání novému praporu mokropeského hasičského sboru. Akce se těšila velkému zájmu diváků, zúčastnili se jí oficiální představitelé našeho města, sdružení hasičů, další černošické spolky a hasičské sbory z okolí.

Prapor je prvním v celé historii sboru, jako jeho nový symbol připomíná nejen bohatou historickou tradici, ale i moderní současnost  sboru a bude celou komunitu našeho města reprezentovat při slavnostních příležitostech. Jeho pořízení bylo umožněno díky finančnímu přispění členů sboru, dalších dárců z řad černošických obyvatel a firem,  a také přispění Středočeského kraje. Všem dárcům tímto ještě jednou děkujeme. 


Nabízíme Vám ke shlédnutí několik fotografií z tohoto slavnostního dne našeho sboru.


Pro více informací o praporu navštivte speciální stránku


Autory fotografií jsou P. Kubín, I. Látal a F. Cajthaml

Datum aktuality: 17.9.2022

Sdílet