Shrnutí roku 2022


S koncem loňského prosince se uzavřel 119. rok trvání mokropeského hasičského sboru, tedy bychom, jako již tradičně, chtěli informovat obyvatele našeho města o jeho činnosti v právě uplynulém roce.

 V první řadě několik čísel, ilustrujících činnost zásahové jednotky sboru, tedy té části, která je zřizována a financována Městem a která zajišťuje požární ochranu dle platné legislativy.  Jednotka vyjela a její příslušníci se vždy ve zdraví vrátili od všech 92 událostí, ke kterým byli v průběhu roku povoláni. Jak už je obvyklé, převládaly technické zásahy, z běžného počtu nevybočovaly požáry ani dopravní nehody, nově ale došlo k nárůstu záloh Hasičského záchranného sboru, kterých bylo celkem 13. Obvykle zálohujeme řevnickou stanici, nově se ale v jednom případě jednalo i o stanici Jílové u Prahy. Zásahově nejbohatší byl měsíc květen s 18 zásahy, nejklidnější pak leden se třemi událostmi. Nejkratší zásah trval 17 minut, nejdelší pak 4 hodiny 49 minut. Během dvou taktických cvičení byl spolu s dalšími jednotkami proveden nácvik likvidace úniku čpavku na zimním stadionu a požáru na nádvoří hradu Karlštejn. Po dohodě s vedením Města jsme věnovali část starší výstroje a vybavení kolegům hasičům na těžce zkoušené Ukrajině. Akceschopnost jednotky a kvalita zásahové činnosti je možná nejen díky aktivitě a obětavosti jejich členů a modernímu vybavení, je ale také výsledkem odborné přípravy, výcviku a údržby techniky, které jsou pravidelně prováděny v průběhu celého roku.

Sbor pak jako občanské sdružení nezahálel ani v kulturní a společenské oblasti, při které představujeme svoji činnost celé černošické komunitě – ať to byl již kvůli Covidu stále velmi redukovaný Mokropeský masopust, ukázky pro mládež na konci školního roku, výstava k výročí povodní, a třeba i podzimní svoz železa a elektrospotřebičů. Již dříve jsme v Informačních listech referovali o největší akci sboru v roce 2022 - zhotovení reprezentativního vyšívaného praporu, který byl veřejnosti představen na slavnosti v měsíci září. Potěšilo nás i odhalení sochy Mokropsa na nám blízkém Masopustním náměstí a s tím spojené sousedské setkání.

Důležitou součástí sborové činnosti je i výchova našich následovníků, kteří působí v oddílu Mladých hasičů. Těm se snažíme formou pravidelných ukázek přiblížit různé druhy hasičské práce a prohlubujeme jejich dovednosti, které uplatní při celostátní soutěži mládeže Plamen. Jejich rok pak byl tradičně zakončen lampionovým průvodem a návštěvou Mikuláše, čerta a anděla přímo v klubovně.

Na závěr bychom Vám rádi popřáli vše nejlepší do roku 2023 a poděkovali za podporu a spolupráci Vám  všem, na které se můžeme spolehnout – našim spoluobčanům, přátelům,  podporovatelům z řad dalších černošických spolků, městským orgánům a organizacím, sponzorům a v neposlední řadě i našim vlastním rodinám.  Věříme, že díky zlepšení epidemiologické situace se v roce 2023 budeme opět setkávat při tradičních akcích, jako tomu bylo dlouhé roky zvykem.

Za Sbor dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy

Jan Mudr, starosta sboru


Datum aktuality: 18.1.2023

Sdílet