DN 2x OA Všenory směr Černolice

bez zranění - jen plechy