Požár kontejnerů ulice Øíční

pravděpodobně úmyslné zapálení