Prohlídka ZŠ Mokropsy (2009)

seznámení s komplexem