Pracovní sobota (2009)

Práce na údržbě hasičské stanice