Vzestup hladiny řeky Berounky

... vlivem deště a tání sněhu