Čerpání studně u RD ulice Topolská

pozůstatek po letní povodni