Požár plastové popelnice ulic Dr Janského

zřejmě nedbalost, nebo úmysl