Požár skládky dřeva ulice K Dubu

nejpravděpodobněji úmysl, ale beze škody