Požár střechy RD ulice Všenorská Dobřichovice

včasný zásah hasičů zábránil fatální škodě