DN dobřichovický kopec NA vs autobus

nesjízdná komunikace - uvíznutí vozidel