Čerpání zatopené čističky odpadních vod, Černošice, Radotínská ul.

Datum zásahu: 11. 7. 2005 16:50
Doba zásahu: 2h 57m
Počet členů: 23

Sdílet