Kontrola čističky odpadních vod, Černošice, Radotínská ul.

Datum zásahu: 11. 7. 2005 20:56
Doba zásahu: 0h 33m
Počet členů: 11

Sdílet