Požár chaty, Černošice, osada Pod Hladkou skálou

PODĚKOVÁNÍ (Převzato z Černošického zpravodaje č.9/1997) Vážená redakce, rád bych Vaší cestou poděkoval členům Hasičského sboru z Dolních Mokropes za jejich činnost, kterou významným způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti občanů. Mám na mysli nejen jejich účast při záchranných akcích při povodni na Moravě v Troubkách, ale i co jsem osobně zažil. V červenci tohoto roku došlo k požáru v Osadě pod Hladkou skálou v Dolních Mokropsích. Shodou okolností jsem byl uprostřed noci ohlásit požár v ohlašovně požáru. Obdivoval jsem rychlost a klid všech zúčastněných, počínaje paní Šárkou Jerlingovou, která, ač vyrušena ze spánku, okamžitě spustila sirénu svolávající hasiče, a připravovala vše potřebné k urychlení výjezdu. Hasiči do zbrojnice dobíhali v neuvěřitelně krátkém čase a rychle, ale beze zmatku a organizovaně, pod vedením pana Blažka vyjeli k požáru uprostřed chatové osady .O tom, že případné rozšíření požáru na okolní chaty by mohlo mít nesmírné následky , se není třeba zmiňovat. Kvalifikovaným zásahem, při němž plně prokázali svou profesionalitu a jenž byl uznale kvitován všemi osadníky, se podařilo tomuto nebezpečí předejít. Chtěl bych proto ještě jednou velice poděkovat za sebe i za všechny osadníky členům Hasičského sboru z Dolních Mokropes a popřát jim mnoho zdaru v jejich nebezpečné, namáhavé,ale nesmírně potřebné a užitečné práci. S díky a s pozdravem Doc. Ing. Zdeněk Kuliš, CSc. Osada pod Hladkou skalou 0522, Čemošice II -Dolní Mokropsy Náš sbor děkuje za tato slova uznání a zde podává vlastní popis události: Dne 27.6.1997 ve 23:55 byl v hasičské zbrojnici Mokropsy občanem ohlášen požár chaty v osadě Pod Hladkou skálou. Následně byl ve 23:56 vyhlášen sirénou poplach pro zásahovou jednotku. V 00:00 je operačnímu středisku HZS Praha - západ hlášen výjezd vozu Š 706- CAS 25 -1 s družstvem 1+6, následně pak v 00:03 výjezd druhého vozu Š 706 - CAS 25 -2 s družstvem 1+4, v 00:15 výjezd A30 - DA -12 1+1. Po příjezdu prvního družstva na místo bylo zjištěno, že požár je v plném rozsahu, hoří přízemní dřevěná chata, umístěná v husté zástavbě, a hrozí akutní nebezpečí rozšíření požáru. Vzhledem k nejasné přístupové cestě (v noci) byla násilím otevřena vrata sousedního pozemku, přes který bylo vybudováno dopravní vedení "B", ukončené rozdělovačem. Odtud byly vytvořeny dva útočné proudy, jeden vedený přímo, a druhý ze střechy sousedního objektu, v počátku použitý též pro jeho ochranu. Zároveň byly z předsíně vyneseny tři propanbutanové lahve, objevené při průzkumu. V té době na místo dorazila CAS 25 - 2, jehož družstvo provedlo propojení na CAS 25 - 1, vytvořilo pomocí plovoucího čerpadla čerpací stanoviště na sousedící řece Berounce a poté střídalo příslušníky prvního družstva. Po lokalizaci bylo prováděno částečné rozebírání objektu a dohašování drobných ohnisek. V tu dobu na místo dorazila L 101 - CAS 25 z HZS okresu Praha - západ v Řevnicích, jejíž příjezd zdržela neprůjezdnost silnice Dobřichovice - Černošice, způsobená dopravní nehodou. Pro zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů byla na přilehlém sloupu ještě zdemontováno přípojné vedení elektrického proudu. Požár byl zcela lokalizován v 01:15, jednotka se vrátila na základnu a po doplnění vody a výměně použitého materiálu ukončila zásah v 01:53. Pro zajímavost ještě uvádíme, že tento zásah byl prvním z pěti, ke kterým jsme vyjížděli v pouhých dvou dnech ...
Datum zásahu: 27. 6. 1997 23:55
Doba zásahu: 1h 58m
Počet členů: 15

Sdílet