Povodeň, Troubky nad Bečvou, okr. Přerov

V roce 1997 postihly naše území katastrofální povodně a v postižených oblastech vypomáhali profesionální i dobrovolní záchranáři z celé republiky. I náš sbor byl dne 10.7.1997 požádán okresním hasičským radou ing. Hůlou o vyslání jednotky, která by působila společně s HZS Praha - západ. V odpoledních hodinách 11.7. byla zkontrolována a připravena potřebná výstroj a naložena humanitární pomoc, věnovaná postiženým jak Městským úřadem Černošice, tak i jednotlivými občany. V sobotu 12.7. ve 12:40 vyrazila jednotka ve složení J. Blažek, I. Jerling, J.Mudr, J.Prskavec a M. Šeda na Moravu. Do Troubek dorazila kolem 18 hodiny a ihned se zapojila do záchranných prací. Konkrétně se jednalo o odčerpávání kanalizace, protože její vlastní přečerpávací stanice byla nefunkční z důvodu výpadku proudu a voda po opadnutí zůstala v níže položených místech, odkud nemohla odtékat. V této činnosti jednotka pokračovala ve spolupráci s dalšími celou noc a dopoledne. Současně probíhaly práce na uvedení čerpací stanice do provozu, neboť její šneková čerpadla s vysokým výkonem byla pro odčerpávání rozhodující. Nepomohly ani mobilní elektrocentrály, protože jejich výkon byl příliš slabý. Až odpoledne se pracovníkům rozvodných závodů podařilo obnovit přívod do nedaleké trafostanice, čerpadla se mohla rozběhnout a již po krátké době bylo možno pozorovat zřetelný pokles hladiny. Jednotka se přesunula do obce a pomocí PPS 12 a plovoucího čerpadla prováděla odčerpávání vody ze sklepů a dalších míst. V táto činnosti pokračovala i v pondělí 14.7. Krátce po 18 hodině byla činnost ukončena, jednotka se vydala zpět a do Černošic dorazila kolem 23 hodiny. Můžeme říci, že se jednalo o největší zásah za poslední dobu, celkem trval 59 hodin.
Datum zásahu: 12. 7. 1997 12:40
Doba zásahu: 2d 10h 35m
Počet členů: 5

Sdílet