Požár travního porostu, Černošice, několik lokalit podél žel. trati

Datum zásahu: 18. 8. 1998 16:02
Doba zásahu: 0h 53m
Počet členů: 9

Sdílet