Technický zásah - havárie kanalizace, Černošice, Školní ul.

Datum zásahu: 12. 9. 1998 10:56
Doba zásahu: 0h 39m
Počet členů: 6

Sdílet