Skrápění ulice Střední - nezpevněné části

ZOČ
Datum zásahu: 22. 8. 2014 6:15
Doba zásahu: 0h 54m
Počet členů: 2

Sdílet