Skrápění ulice Střední - nezpevněné části

ZOČ
Datum zásahu: 22. 8. 2014 13:45
Doba zásahu: 1h 5m
Počet členů: 2

Sdílet