Skrápění ulice Střední - nezpevněné části

ZOČ
Datum zásahu: 23. 8. 2014 14:01
Doba zásahu: 1h 17m
Počet členů: 2

Sdílet