Odsttranění spadlé větve na komunikaci ulice Na Drahách

Datum zásahu: 1. 3. 2016 8:12
Doba zásahu: 0h 9m
Počet členů: 6

Sdílet