Odstranění spadlé větve z komunikace K dubu

Datum zásahu: 1. 3. 2016 11:00
Doba zásahu: 0h 10m
Počet členů: 6
Odstranění spadlého stromu K Dubu
Odstranění spadlého stromu K Dubu
Odstranění spadlého stromu K Dubu
Odstranění spadlého stromu K Dubu
Odstranění spadlého stromu K Dubu
Odstranění spadlého stromu K Dubu

Sdílet