Požár skládky, Černošice, Radotínská ul. Uhašeno před příjezdem jednotky

Datum zásahu: 16. 10. 2000 20:32
Doba zásahu: 0h 13m
Počet členů: 16

Sdílet