Čerpání vodojemu, Černošice, Karlická ul.

Datum zásahu: 17. 11. 2001 12:00
Doba zásahu: 1h 30m
Počet členů: 3

Sdílet