Odstranění spadlých stromů, Černošice, 3 lokality

Datum zásahu: 26. 10. 2002 7:40
Doba zásahu: 2h 50m
Počet členů: 10

Sdílet