Odstranění spadlého stromu, Černošice, Karlická ul.

Datum zásahu: 27. 10. 2002 10:19
Doba zásahu: 1h 46m
Počet členů: 7

Sdílet