Odstranění spadlých stromů, Černošice, 15 lokalit

Datum zásahu: 28. 10. 2002 8:55
Doba zásahu: 5h 20m
Počet členů: 13

Sdílet