Prověřovací cvičení - únik čpavku - Černošice, Fugnerova ulice

Datum zásahu: 4. 10. 2022 9:03
Doba zásahu: 1h 52m
Počet členů: 10

Sdílet